Licencja transportowa

pomoc w uzyskaniu

POMAGAMY KLIENTOM Z CAŁEJ POLSKI

DZIAŁAMY RÓWNIEŻ ON-LINE
DOŚWIADCZENIE
od lat pomagamy w uzyskaniu licencji transportowej

Koszty

Przybliżona łączna wysokość opłat administracyjnych związanych z uzyskaniem licencji na okres 5 lat to 5 800 złotych.

Na kwotę tą składają się opłaty za:

 • 1 000 zł – zezwolenie
 • 4 000 zł – licencja
 • 440 zł – wypis
 • 250 zł – ubezpieczenie
 • 30 zł – zaświadczenia

W przypadku większej liczby pojazdów dochodzą koszty związane z dodatkowymi wypisami oraz wyższą składką ubezpieczenia. W/w kwota nie zawiera wynagrodzenia za przygotowanie dokumentów, ich złożenie i reprezentację.

Wymagania

 • siedziba firmy
 • dobra reputacja (niekaralność)
 • zdolność finansowa
 • co najmniej jeden pojazd ciężarowy
  lub dostawczy
 • baza eksploatacyjna
 • certyfikat kompetencji zawodowych (CKZ)
  lub osoba z takim certyfikatem

Termin

W przypadku kompletnego wniosku, licencja powinna zostać wydana w ciągu jednego miesiąca. Jest to jednak termin orientacyjny, który może być dłuższy.

Pomoc w uzyskaniu licencji transportowej
Osoby zainteresowane uzyskaniem licencji zapraszamy do kontaktu

Pomagamy w uzyskaniu licencji, w tym również w spełnieniu niezbędnych do tego formalności. Wszystkie formalności można załatwić on-line oraz pocztą. Nie ma konieczność przyjazdu do nas lub do siedziby Organu.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Licencja dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

Wypis z licencji

Certyfikat kompetencji zawodowych (CKZ)

Dobra reputacja to niekaralność za określone przestępstwa lub naruszenia. Należy ją wykazać zaświadczeniem z KRK oraz oświadczeniem. Wymóg ten dotyczy zarówno przewoźnika jak i zarządzającego transportem

Miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

 • miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym,
 • lub miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
 • lub miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów)

Wystarczy, że w skład bazy eksploatacyjnej wchodzi jeden z w/w elementów.

Certyfikat musi posiadać przewoźnik lub osoba wyznaczona przez niego do pełnienia funkcji zarządzającego transportem.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CKZ) to dokument potwierdzający posiadanie wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności transportowej. Jest on wydawany przez Instytut Transportu Samochodowegopo zdaniu egzaminu.

CKZ nie należy mylić i innymi uprawnieniami, w szczególności z tzw. kursem na przewóz rzeczy (kod 95). Są to zupełnie inne uprawnienia

Zdolność finansowa to zdolność przewoźnika do spełniania swoich zobowiązań finansowych.

 • w przypadku pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony (tzw. licencja ciężarowa/duże) – 9.000 Euro na pierwszy pojazd. 5.000 Euro na każdy następny. Jeżeli będą wykorzystywane również pojazdy o DMC powyżej 2,5 t do 3,5 t (tzw. busy) 900 Euro na każdy taki dodatkowy pojazd
 • w przypadku pojazdów o DMC powyżej 2,5 t do 3,5 t (tzw. busy) – 1.800 Euro na pierwszy pojazd i 900 Euro na każdy następny

Firmy zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych powinny wykazać zdolność takim sprawozdaniem.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (tzw. JDG) mogą wykazać zdolność ubezpieczeniem OCZ.

Warunkiem uzyskania licencji jest dysponowanie co najmniej jednym pojazdem o DMC powyżej 2,5 tony zarejestrowanym w Polsce.  Nie trzeba jednak być właścicielem takiego pojazdu, może on być np. leasingowany, wynajęty lub użyczony.

Licencja transportowa
KROK PO KROKU

1

Założenie działalności gospodarczej

Pierwszym krokiem jest założenie działalności gospodarczej. Może to być tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) lub spółka (np. z o.o.). Działalność mogą założyć w Polsce również obcokrajowcy, po spełnieniu jednak dodatkowych kryteriów. Do rejestracji działalności konieczna jest jej siedziba. Więcej w tym zakresie pod linkiem. Po zarejestrowaniu firmy należy dokonać odpowiednich zgłoszeń w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Do prowadzenia działalności konieczne jest również założenie konta bankowego. Osoba chcąca uzyskać licencję musi legitymować się dobrą reputacją. Więcej na ten temat w linku.

2

Przygotowanie wniosku o licencję

Kolejnym krokiem jest przygotowanie wniosku o licencję. Do przygotowania wniosku potrzebne są dokumenty, w których zgromadzeniu pomagamy.

3

Złożenie kompletnego wniosku

Kompletny wniosek należy złożyć do Głównego Inspektora Transportu Drogowego – Biura Transportu Międzynarodowego

4

Sprawdzenie wniosku przez GITD

Wniosek o wydanie licencji, po jego złożeniu, jest dokładnie sprawdzany przez GITD. Sprawdzana jest kompletność dokumentów oraz spełnienie wymagań formalnych

5

Wydanie licencji

Jeżeli wniosek jest kompletny i spełnione są wszystkie wymagania formalne, Główny Inspektor Transportu Drogowego udziela licencji. Licencja wraz z wypisem przysyłana jest wnioskodawcy.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (tzw. JDG) mogą wykazać zdolność finansową ubezpieczeniem OCZ. Przybliżony koszt wykazania zdolności finansowej w kwocie 9.000 Euro na pierwszy pojazd ciężarowy to ok. 250 zł rocznie. W przypadku pojazdów o DMC od 2,5 t do 3,5 t (tzw. busy) koszt ten wynosi ok. 100 zł rocznie. W przypadku większej ilości pojazdów kwota ta ulega odpowiedniemu zwiększeniu.

Naszym Klientom oferujemy ubezpieczenia pod licencję.

Oferujemy również pomoc w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego (OCP) oraz Cargo. Ubezpieczenie do licencji (OCZ) nie zastępuje ubezpieczenia OCP, podobnie jak to drugie nie zastępuje ubezpieczenia OCZ. Zakres obydwóch jest różny. Dobór odpowiedniego ubezpieczenia jest niezwykle ważny. Więcej o tym można przeczytać na naszej stronie – PrawnicyTransportu.pl

 

. Przybliżony koszt wykazania zdolności finansowej w kwocie 9.000 Euro na pierwszy pojazd ciężarowy to ok. 250 zł rocznie. W przypadku pojazdów o DMC od 2,5 t do 3,5 t (tzw. busy) koszt ten wynosi ok. 100 zł rocznie. W przypadku większej ilości pojazdów kwota ta ulega odpowiedniemu zwiększeniu.

Naszym Klientom oferujemy ubezpieczenia pod licencję.

Dowiedz się więcej o tym jak uzyskać licencję z artykułów i filmów na naszej stronie

Pomoc w uzyskaniu licencji transportowej
Osoby zainteresowane uzyskaniem licencji zapraszamy do kontaktu

Pomagamy w uzyskaniu licencji, w tym również w spełnieniu niezbędnych do tego formalności. Wszystkie formalności można załatwić on-line oraz pocztą. Nie ma konieczność przyjazdu do nas lub do siedziby Organu.

Pomagamy również w uzyskaniu licencji spedycyjnej

Licencja spedycyjna
pomoc w uzyskaniu

 • doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności transportowej
 • pomoc w uzyskaniu dodatkowych wypisów z licencji
 • pomoc w uzyskiwaniu świadectw kierowców
 • pomoc w przedłużeniu licencji
 • reprezentacja w postępowaniach przed GITD
 • sprawy dotyczące dobrej reputacji
Scroll to Top